Groot onderhoud Lelystad Haven

28/07/2020

In 2018 is Gemeente Lelystad begonnen met de voorbereidingen voor het groot onderhoud in Lelystad Haven. Inmiddels is de inventarisatie afgerond en is het definitief ontwerp klaar. Het streven is om halverwege 2020 te starten met alle werkzaamheden. 

Omdat het beplantingsplan onlangs is gewijzigd, is er een nieuw definitief ontwerp gemaakt waarin de wijzigingen in het groen te zien zijn. Dit was noodzakelijk omdat er kabels en leidingen liggen op plekken waar bomen zouden komen. Hier worden nu grote solitaire heesters en sierkersen geplant. 

De aanbesteding voor het werk aan de bestrating is net voor de zomervakantie opgestart. De aannemer is op dit moment nog niet bekend: mooie kans voor een Lelystads Bedrijf!

Naar verwachting start de uitvoering van het werk medio november van dit jaar.

 

Lees meer op de website van Gemeente Lelystad