Voorrang voor Lelystadse bedrijven bij lokale inkoop (semi-) overheid

12/06/2020

Lelystadse ondernemers lopen in de dagelijkse praktijk regelmatig tegen uitvoerders van opdrachten aan, waarbij zij zich afvragen waarom deze niet door een Lelystadse ondernemer is aangenomen. De Bedrijfskring Lelystad sprak begin dit jaar met een tiental BKL leden uit verschillende branches om ervaringen te delen rondom het inkoopbeleid van overheden.

Nota aanbestedingen gemeente Lelystad
De ervaringen, knelpunten en aanbevelingen zijn in de bijgaande nota aangeboden aan de gemeente. De nota is besproken in het bestuurlijk overleg met wethouder Janneke Sparreboom, accountmanager Dave Zuiderduin en inkoopmanager Peter Bakker. Gesprekspartners vanuit de BKL waren Dirk Jan Verdoorn en Sandra Kamp. Door alle aanwezigen werd het belang van de nota en de daarin genoemde punten erkend. Cijfers van de gemeentelijke inkoop onderschrijven dat het aandeel van Lelystadse leveranciers kan en moet worden vergroot. Slechts 16% van het aantal leveranciers is Lelystadse ondernemer. In waarde van het totale inkoopbudget van honderd miljoen euro vertegenwoordigen zij 6%. De BKL zet samen met de gemeente Lelystad in op een minimale verdubbeling van de inkoopwaarde.

Verbeterpunten
Na dit constructieve gesprek werd een actielijst opgesteld met concrete verbeterpunten voor alle partijen. Het gaat o.a. om het opstellen van een dashboard van gerealiseerde lokale inkopen per branche, om de percentages te monitoren en te verhogen. Ook zal voor met name onderhandse aanbestedingen gewerkt worden aan een catalogus met lokale inkopers voor de inkopende managers. Maar ook Lelystads ondernemers kunnen hun kansen ook vergroten door kwalitatief sterker te offreren.

We willen graag dat de Lelystadse  ondernemers hun ervaring met ons blijven delen, zodat we ervan kunnen leren en verbeteren. Juist nu moeten we de lokale economie versterken. Samen zijn we sterk.