Nieuw Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2020 Gemeente Lelystad

26/05/2020

Gemeente Lelystad heeft haar nieuwe inkoopbeleid vanaf 2020 vastgesteld. Deze is nieuw en op een aantal punten veranderd:

  1. Aanpassing aan wettelijke drempelbedragen
  2. Aanpassing aan interne regels voor enkelvoudig aanbesteden. Er is sprake van een verruiming.
  3. Aandacht voor het interne gebruik van  het zogeheten InkoopStartFormulier.

Met name punt 2 is voor het MKB belangrijk omdat daarin is geregeld dat de gemeente meer enkelvoudig op de markt kan zetten. Werken tot een bedrag van € 250.000 kunnen, zonder zware interne procedures, enkelvoudig op de markt worden gezet. Daarboven kan ook, maar dan alleen na toestemming van onze algemeen directeur/gemeentesecretaris. Een verbetering voor de lokale MKB'ers.

Gemeente Lelystad heeft het uitgebreide inkoopbeleid uitgelegd in deze folder. Het complete inkoopbeleid is te downloaden van de website www.lelystad.nl.