Wethouder Van den Heuvel neemt, op gepaste afstand van 1,5 meter, het prachtige boekwerk over drie jaar Lelystad Akkoord in ontvangst!

29/04/2020

Trots overhandigt Irene Medema (campagnemanager van het Lelystad Akkoord) het eerste exemplaar van het prachtige boekwerk over drie jaar Lelystad Akkoord aan wethouder Van den Heuvel. De overhandiging van dit eerste exemplaar vond plaats bij Werkbedrijf Lelystad. Dat is niet geheel toevallig. Hier vinden namelijk veel van de activiteiten plaats en er wordt nauw samengewerkt met het Lelystad Akkoord.

Veel bereikt
De afgelopen drie jaar is er veel bereikt en het Lelystad Akkoord is echt een begrip geworden. Het is een platform voor vele initiatieven die gericht zijn op een goed functionerende arbeidsmarkt in Lelystad. We hebben kennis gedeeld, verbindingen gelegd en hebben tal van activiteiten in onze stad georganiseerd. Hiermee is het platform een lokaal invloedrijk instrument geworden om nieuwe ideeën en ontwikkelingen kenbaar te maken dan wel in gang te zetten.

Betrokken stad
Wethouder John van den Heuvel is vanaf het prille begin betrokken bij het Lelystad Akkoord. Hij is trots op het resultaat. “Het initiatief heeft zich uitstekend ontwikkeld. Onder de vlag van het Lelystad Akkoord wordt concreet samengewerkt aan onderwijs en arbeidsmarkt thema’s in de stad. Er is veel draagvlak gebleken onder de werkgevers zoals blijkt uit de deelname van VNO-NCW aan de stuurgroep van het Lelystad Akkoord” hij vervolgt te zeggen “Ook sluit het aan bij de onderwijsinstellingen die zich steeds meer willen richten op het ontwikkelen van onderwijs dat direct aansluit op de vraag van de werkgevers en een leven lang ontwikkelen.”

Irene Medema heeft samen met de bedrijven en de stuurgroep alle verhalen, foto’s en activiteiten gebundeld in het boekwerk. “Nu teruglezend realiseer ik mij des te meer wat we allemaal voor gave dingen hebben gedaan! Zo mooi te zien hoe al onze vrienden het netwerk omarmen”.

Digitaal exemplaar
Voor alle vrienden van het Lelystad Akkoord is het mogelijk om een digitaal exemplaar in te zien op de website of een papieren versie te bestellen via info@lelystadakkoord.nl of download hem op www.lelystadakkoord.nl

Lelystad Akkoord
Het Lelystad Akkoord is de overkoepelende campagne voor de inclusieve arbeidsmarkt.

Het is een samenwerking tussen overheid, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Alle met het doel de inclusieve arbeidsmarkt te creëren. We willen zo de sociaaleconomische positie van Lelystad duurzaam verbeteren. De Inclusieve Arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt waaraan zoveel mogelijk mensen duurzaam meedoen, niet kijkend naar beperkingen maar naar de mogelijkheden. Het Lelystad Akkoord zet hiervoor een netwerk op om zoveel mogelijk mensen werkzekerheid te bieden en daarmee al het arbeidspotentieel in de stad te benutten. Bedrijven die hieraan meedoen zijn inclusieve ondernemers.