Koninklijke onderscheiding voor Onno Vermooten van Werkbedrijf Lelystad

24/04/2020

Tot zijn grote verrassing kreeg directeur van Werkbedrijf Lelystad Onno Vermooten vrijdag 24 april van de Lelystadse burgemeester Ina Adema telefonisch het bericht dat het zijne majesteit heeft behaagd hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Onno heeft zijn koninklijke onderscheiding vooral te danken aan zijn jarenlange, tomeloze inzet voor de zwakkeren in de samenleving. Zijn inzet en enthousiasme is voor velen een inspiratie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het vinden en behouden van werk.

In een reactie liet Onno het volgende weten: "Zojuist ben ik gebeld door burgemeester Ina Adema van Lelystad. Zij deelde mee dat het Zijne Koninklijke Hoogheid heeft behaagd mij een onderscheiding uit te reiken. Ik ben dankbaar en trots en besef me dat ik het boegbeeld mag zijn van een geweldige organisatie (zowel Concern voor Werk als Werkbedrijf Lelystad) waar iedereen een bijdrage aan levert. In die zin beschouw ik deze onderscheiding als een compliment aan ons allemaal. Dank jullie wel."