Statement Provincie Flevoland en Gemeente Lelystad n.a.v. besluit tot uitstel opening Lelystad Airport tot 1 november 2021

07/04/2020

“Wij rekenen deze kabinetsperiode op afronding besluitvorming over Lelystad Airport”

Provincie Flevoland en gemeente Lelystad hebben kennisgenomen van het besluit van de minister om Lelystad Airport te openen in november 2021. Wij zijn er klaar voor. Wij zijn teleurgesteld over het uitstel, maar hebben begrip voor de harde realiteit van de Coronacrisis. De regio wordt sterk op de proef gesteld door het herhaaldelijke uitstel, nu al voor de 4e keer, en wil aandacht voor de daarvoor geleden c.q. nog te lijden sociaaleconomische schade.

Helder is dat de minister nu een openingsdatum noemt waarop we kunnen koersen. Het is ons niet duidelijk waarom april 2021 onhaalbaar zou zijn. Wij rekenen erop dat het kabinet haar belofte om de besluitvorming over openstelling van Lelystad Airport deze kabinetsperiode af te ronden, inlost.

Een meerderheid van de inwoners van Flevoland en ook van de omliggende provincies wil dat Lelystad Airport open gaat. De opening van Lelystad Airport zorgt voor duizenden banen in deze regio en voor de broodnodige sociaaleconomische ontwikkeling. Lelystad Airport is innovatief, goed bereikbaar en wil de meest duurzame luchthaven van Europa worden. Opening van Lelystad Airport zorgt ervoor dat Schiphol voor Europa een poort tot de wereld kan blijven. Dit besluit is goed voor Flevoland, goed voor Nederland en goed voor Europa.

Om ervoor te zorgen dat de besluitvorming over opening van Lelystad Airport deze kabinetsperiode rond komt, willen we met de minister heldere afspraken maken. Op basis van het recente advies van de Commissie voor de m.e,r. worden de gevolgen van stikstofdepositie als gevolg van vliegverkeer nader onderzocht en in een passende beoordeling beschreven. Dan kan direct daarop het besluit tot de wijziging van het reeds in 2015 genomen Luchthavenbesluit Lelystad door de minister worden genomen.

We rekenen er ook op dat de minister de Luchtvaartnota op korte termijn vaststelt, met daarin de eerder gemaakte beleidsafspraken over Lelystad Airport en Schiphol. Bovendien gaan we ervan uit dat de huidige faciliteiten, zoals luchtverkeersleiding op Lelystad Airport blijven bestaan, zodat bijvoorbeeld de Maintenance, Repair & Overhaul-bedrijven hiervan gebruik kunnen blijven maken.

Provincie Flevoland gaat er ook vanuit dat de verplaatsing van de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) op korte termijn wordt geregeld, zodat de ontwikkeling van het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum, die in de Regiodeal Noordelijk Flevoland met het Rijk is overeengekomen, doorgaat. Noordelijk Flevoland rekent op deze ontwikkeling.

Tot slot gaan gemeente Lelystad en provincie Flevoland graag het gesprek aan met het kabinet over de al geleden en nog te lijden sociaaleconomische schade als gevolg van het herhaaldelijke uitstel van de opening van Lelystad Airport.