Bijeenkomst ‘Human Capital Klimaatopgave’

27/02/2020

De provincies Noord-Holland en Flevoland, de Metropoolregio Amsterdam en het programma House of Skills hebben het initiatief genomen voor een gezamenlijke Human Capital Agenda Klimaatopgave. Om de doelstellingen
van de klimaatopgave te kunnen realiseren, is voldoende goed geschoold personeel nodig. De spanning op de arbeidsmarkt neemt echter toe en in belangrijke sectoren voor de klimaatopgave, zoals de bouw en techniek is sprake van (dreigende) tekorten.

Tijdens de startbijeenkomst op 17 maart zal met betrokkenen bij de energietransitie, de circulaire economie en duurzaamheid uit Almere, Lelystad en Zeewolde gesproken worden over de vraag waar op ingezet moet worden om in de toekomst over voldoende goed opgeleid personeel te kunnen beschikken.

Bekijk de uitnodiging