Samenwerking W2W met BKL een feit

24/01/2020

Vanaf 1 februari 2020 maakt het Lelystadse vrouwennetwerk Women to Women (W2W) deel uit van de Bedrijfskring Lelystad. W2W gaat verder als damestafel binnen de bedrijfskring.

In 2018 werd het platform Women to Women (W2W) geïntroduceerd door Rabobank Flevoland in samenwerking met Irene Medema en Meta Jacobs. Irene:  ‘Er was duidelijk behoefte aan een nieuw netwerk voor vrouwelijke ondernemers uit Lelystad. En hier zijn we destijds op ingesprongen. Samen met de andere initiatiefneemsters organiseerden we twee keer per jaar een bedrijfsbezoek bij één van de leden. Met het doel om vooral van elkaar te leren en elkaar te inspireren’.

The next step
Janet Klijnstra (Rabobank) legt uit: ‘Voor ons gevoel werd het tijd voor een volgende stap. We hebben gezamenlijk gekeken op welke manier we het platform verder konden professionaliseren. Een samenwerking met de BKL leek een logische stap.’ Met deze nieuwe samenwerking geeft W2W vorm aan een eigen ‘damestafel’  binnen de BKL. Met deze damestafel willen de initiatiefneemsters de leden een professioneel platform bieden. Een platform voor vrouwelijke ondernemers die in Lelystad wonen en/of werken én vrouwelijke ondernemende managers bij Lelystadse bedrijven, organisaties of instellingen, die op strategisch of beleidsniveau werkzaam zijn.

De damestafel
Sandra Kamp (directeur BKL) is blij met deze nieuwe samenwerking. Sandra: ‘De BKL is er voor alle Lelystadse ondernemers, maar in de praktijk zijn de meeste leden toch mannen. Met deze nieuwe damestafel hopen we meer vrouwelijke ondernemers aan ons te binden.’ Toch is zij voorzichtig: ‘De professionalisering waar de huidige W2W groep over spreekt, vindt BKL daarin erg belangrijk. In eerste instantie gaan wij met onze vrouwelijke leden in gesprek om te peilen of en in welke vorm er behoefte is aan een dergelijk netwerk. Dat doen we met name bij de bedrijven met minimaal 5 medewerkers, in 2019 is immers al een commissie ‘BKL Compact’ vormgegeven. Dan pas zetten we concrete stappen richting een bijeenkomst’.  Irene voegt toe: ‘Het moet een platform worden met én voor vrouwen die willen empoweren en elkaar willen en kunnen versterken. Een netwerk met het doel elkaar te informeren en te inspireren over verschillende thema’s, waarbij ook maatschappelijk actuele onderwerpen worden belicht. Op deze manier kunnen we de zichtbaarheid van vrouwelijke Lelystadse ondernemers vergroten. Op een informele manier, maar met een doeltreffend zakelijke insteek tijdens de bijeenkomsten.’