Aanbesteding 'Burgerzakenapplicatie' Gemeente Lelystad

08/01/2020

Gemeente Lelystad maakt voor haar dienstverlening naar haar burgers toe gebruik van verschillende applicaties. Omdat de verschillende contracten op het punt van expireren staan, is dit voor Gemeente Lelystad het moment om na te denken over de wijze van dienstverlening in de komende periode. De wereld verandert en de gemeentelijke organisatie verandert dus mee.

Een goede dienstverlening vraagt niet alleen iets van de gemeentelijke organisatie, het vraagt ook iets van de IT-middelen die Gemeente Lelystad ter beschikking heeft. Om de vervanging van de benodigde applicaties in goede banen te leiden en de mogelijke organisatorische wijzigingen op elkaar af te stemmen heeft Gemeente Lelystad in het beleidsplan ‘Lelystad digitaal 2020’ een stip op de horizon gedefinieerd. Samen met de nieuwe leverancier van Burgerzakenapplicaties wil Gemeente Lelystad haar ambities gaan realiseren.

De contracten met de huidige leveranciers verlopen in 2020 en het is met de huidige systemen en manier van werken niet mogelijk alle producten en diensten digitaal aan te bieden, te koppelen en “volautomatisch” af te handelen. Het doel van de aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst met een (hoofd)leverancier voor het leveren van een nieuwe en eigentijdse Burgerzakenapplicatie waardoor werkprocessen en dienstverlening verder verbeteren en geoptimaliseerd kunnen worden.

Omdat Gemeente Lelystad ook graag ziet dat lokale partijen participeren in aanbestedingen en dus de mogelijkheid krijgen en hebben om een opdracht te verwerven, is deze publicatie opgesteld.

Alle correspondentie over aanbestedingen wordt door Gemeente Lelystad gevoerd via TenderNed. Deze aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed met TenderNed-kenmerk 217299. Voor algemene vragen of nadere informatie kun je altijd, uitsluitend per e-mal (inkoop@lelystad.nl), contact opnemen met de inkoopcoach van Gemeente Lelystad, Peter Bakker.