Circulaire keten voor vis

19/12/2019

Flevoland is verantwoordelijk voor een groot deel van de verwerking van vis in Nederland. Na verwerking van de vis blijft er een enorme hoeveelheid restproducten over. Van deze resten kunnen nog allerlei producten gemaakt worden, bijvoorbeeld voor de voedsel-, gezondheids- en cosmetica-industrie. Op 17 december ondertekenden Fish Value BV en de provincie Flevoland daarom een circulaire keten voor visreststromen. In deze keten wordt onderzocht welke verschillende mogelijkheden er zijn voor de verdere verwerking van visreststromen binnen Flevoland.

Winst
Geert Jan Pastoor, directeur van Fish Value ziet genoeg kansen. "Nu worden verschillende soorten vis verwerkt tot één soort vismeel. Terwijl er van de resten van verschillende vissoorten heel diverse producten gemaakt kunnen worden. Mijn streven is dan ook om een fabriek te realiseren, waarin we die verschillende restproducten per vissoort apart kunnen verwerken." Daarnaast wordt een groot deel van het visafval nu in het buitenland verwerkt, waar tijdens het transport ook nog eens veel CO2 en NOx vrijkomt. Verwerking binnen Flevoland bespaart meer dan 500 ton CO2 en levert natuurverbetering door verminderde stikstofemissie op. De provincie ondersteunt de visketen door middel van een ketenmanager, die helpt om knelpunten te identificeren. Daarnaast kijkt de ketenmanager of er mogelijkheden zijn om meer partijen bij de keten te betrekken.

Platform Circulair Flevoland
Het Platform Circulair Flevoland is een samenwerkingsverband tussen de provincie en de gemeenten in Flevoland. Het doel van het Platform is om ondernemers, overheden en kennisinstellingen met elkaar in contact te brengen om zo kennis en ervaringen te delen over de circulaire economie en deze te helpen groeien.

Het Platform telt inmiddels meer dan 400 deelnemers en heeft al meerdere circulaire ketens in Flevoland ondersteund. Meer informatie over het Platform vind je op www.circulairflevoland.nl.