Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland (SBBF) sluit nieuwe overeenkomst met G4S

06/12/2019

De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland (SBBF) heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met haar beveiligingspartner G4S. Hiermee blijft G4S de komende 3 jaren de uitvoerende partij voor de collectieve beveiliging vanuit de SBBF in de gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

Aantrekkelijk tarief
Al vele jaren zorgt de SBBF voor collectief toezicht op (met name) bedrijventerreinen door middel van surveillanceauto’s. Door het grote aantal deelnemers borgen bedrijven en organisaties na sluitingstijd de basisveiligheid rondom hun panden. De SBBF streeft naar een hoge dekkingsgraad in de deelnemende gemeenten om zo te zorgen voor adequate preventie en veiligheid in aanvulling op de politie. Het oogmerk is dat ondernemers ongestoord kunnen blijven ondernemen op veilige bedrijventerreinen. De SBBF maakt dit mogelijk tegen een aantrekkelijk collectiviteitstarief.

Samenwerking
Sinds 2017 is G4S de uitvoerende partner voor de collectieve surveillance van de SBBF. De nauwe samenwerking en daardoor korte lijnen tussen G4S en de SBBF hebben ervoor gezorgd dat beide partijen hun samenwerking wensen voort te zetten. G4S biedt daarnaast veel innovatieve oplossingen en additionele diensten voor de deelnemers van de SBBF. Intelligente camerabewaking speelt een steeds belangrijkere rol binnen beveiligingsconcepten. De SBBF zal daartoe binnenkort een overeenkomst aangaan met de SBBA om daarmee gebruik te kunnen gaan maken van de zeer modern uitgeruste uitkijkruimte in Almere. Ook wordt gekeken naar andere vormen van innovatie om zo het aanbod voor ondernemers nog beter en aantrekkelijker te kunnen maken.

Wil je meer weten over de SBBF? Neem een kijkje op de website www.sbbflevoland.nl.

Ondertekening
De nieuwe overeenkomst tussen de SBBF en G4S is getekend door Dennis Gähler van G4S en de SBBF-voorzitter Dirk Minne Vis, deze gaat begin 2020 in en loopt tot eind 2022. Het bestuur van de SBBF is blij de samenwerking met G4S voort te zetten.