Nationale Archeologiedagen in Batavialand

01/10/2019

Op 11, 12 en 13 oktober zijn de Nationale Archeologiedagen in Batavialand. Tijdens deze dagen besteedt Batavialand volop aandacht aan de Flevolandse bodemschatten en het belang van archeologie. Flevoland neemt in de archeologie een bijzondere plaats in. Als aangewonnen land uit zee is dit gebied vooral bekend als scheepskerkhof. Maar de bodem bevat ook talloze schatten uit een veel verder verleden, zoals uit de prehistorische Swifterbantcultuur.

Batavialand heeft voor dit jaarlijks terugkerend evenement een aantrekkelijk en veelzijdig programma samengesteld. Er zijn diverse lezingen over archeologisch onderzoek naar (maritieme) schatten uit deze en vorige eeuwen. Er worden rondleidingen door de Archeologische Depots en het museum gegeven. Daarnaast zijn er demonstraties digitaal scheepshout tekenen, vuursteen bewerken en houten lepels snijden. De AWN geeft informatie over vrijwilligerswerk in de archeologie evenals de mensen van de LWAOW, de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water. Voor de jeugd zijn er leuke en leerzame activiteiten zoals het plakken van potten, schelpenhangers maken, speuren met een metaaldetector en een lezing over het vinden van skeletten. Op zondag 13 oktober wordt bovendien het één jarig bestaan van de ArcheoHotspot gevierd: de plek waar je als bezoeker de archeoloog aan het werk ziet en zelf mee mag doen.

Bekijk alle activiteiten op www.batavialand.nl/nationale-archeologiedagen