Uitnodiging slotconferentie Nieuwe Banen

30/09/2019

De komende jaren wordt een verdere banengroei op de Flevolandse arbeidsmarkt verwacht. Om ook kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt daarvan te laten profiteren, is een jaar geleden het pro­ject Nieuwe Banen gestart met als doel een nieuwe methodiek te ontwikkelen om meer mensen te laten participeren op de arbeidsmarkt. Nieuw aan de aanpak is dat niet de werkzoekende maar de baan het uitgangspunt is. 

In het Nieuwe Banen project is vooral ervaring opgedaan met het inleren van kandidaten voor banen in het bedrijfsleven. In de loop van het project Nieuwe Banen is ook gekeken naar de voortzetting en borging van hetgeen is geleerd in dit project. Zo zijn nieuwe ideeën over werkgelegenheid ontstaan en nieuwe vormen van samenwerking met het bedrijfsleven, die een start kunnen zijn voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Daarnaast is er in toenemende mate sprake van de vorming van een zogenaamde parallelle arbeidsmarkt. De parallelle arbeidsmarkt is een visie die recht doet aan iedereen die wil werken. Het bedrijfsleven heeft echter niet voor iedereen voldoende passende banen. Tegelijk blijft er veel werk in de samenleving liggen. Ondanks beleid van de overheid en economische voorspoed blijven nog veel mensen aan de kant. 

De slotconferentie Nieuwe Banen, op 22 oktober 2019, wil een verbinding vormen tussen de thema’s:

  • Wat hebben we geleerd van de Nieuwe Banen methodiek?
  • Hoe kan het gedachtengoed worden verbreed naar maatschappelijke banen?
  • Hoe sluit het concept aan bij de parallelle arbeidsmarkt?

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via www.projectnieuwebanen.nl.

>> Download de officiële uitnodiging