Wegwerkzaamheden N307 - Krabbersgat sluizencomplex

23/09/2019

Er staan werkzaamheden aan het Krabbersgat sluizencomplex gepland. Doel hiervan is het complex in de toekomst veilig te kunnen blijven gebruiken en storingen te voorkomen. In verband met deze werkzaamheden is er op onderstaande datum sprake van hinder voor het wegverkeer.

Wegverkeer
Als gevolg van de werkzaamheden is er één rijstrook beschikbaar voor het wegverkeer op de N307 bij het Krabbersgat sluizencomplex (Hmp. 49.6 - Hmp. 49.8). Het verkeer wordt met een om en om regeling over de nog beschikbare rijkstrook langs het werkvak geleid. De werkzaamheden worden uitgevoerd op woensdag 2 oktober 2019 van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Hulp- en veiligheidsdiensten
Als er hulp- of veiligheidsvoertuigen moeten passeren, wordt hier door de verkeersregelaars prioriteit aan gegeven.

Fietsers
Als gevolg van de werkzaamheden is er hinder voor (brom)fietsers. Verkeersregelaars zullen de (brom)fietsers begeleiden langs het werkveld. De hinder voor de (brom)fietsers zal nooit langer zijn dan 5 minuten.

Scheepvaart
Er is geen hinder voor het scheepvaartverkeer.

Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden, kunnen de werkzaamheden korter of langer duren. SHERPA VoF IJsselmeergebied (een combinatie van CroonWolter&Dros TBI en advies- en ingenieursonderneming ARCADIS) voert de werkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat.