Gemeente Lelystad publiceert Marktconsultatie

04/09/2019

Gemeente Lelystad heeft een Marktconsultatie gepubliceerd inzake Medische Advisering ten behoeve van onder andere het Sociaal Domein. Deze Marktconsultatie is gepubliceerd op TenderNed met kenmerk 236642.

Gemeente Lelystad is voornemens een raamovereenkomst af te sluiten met betrekking tot de medische advisering ten behoeve van onder andere het Sociaal Domein. Om zich te laten informeren welke mogelijkheden er zijn en zo mogelijk een aanbesteding goed te kunnen inrichten, wil de gemeente potentiële aanbieders graag uitnodigen om deel te nemen aan deze schriftelijke marktconsulatie.

De gemeente is op zoek naar een partij die medische adviezen kan geven op diverse aandachtsgebieden. Denk daarbij aan medische adviezen ten behoeve van complexe aanvragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, het leerlingenvervoer, de gehandicaptenparkeerkaart en -plaats, de bijzondere bijstand, handhaving van statushouders en andere wetten en regelingen waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering.

De gemeente nodigt potentiële aanbieders uit om deel te nemen aan een schriftelijke marktconsulatie. De brief waarin nadere informatie is neergelegd is uitsluitend te downloaden bij de gepubliceerde Marktconsultatie “Medische Advisering SD e.a.” op https://www.tenderned.nl.