Oproep: meld je aan voor de werkgroep van de RES!

22/07/2019

In het onlangs gepubliceerde klimaatakkoord staat dat elke regio een aanpak moet schrijven over de te nemen maatregelen op het gebied van elektriciteit en gebouwde omgeving. Om tot gedetailleerde plannen te komen heeft VNO-NCW, dat deel uitmaakt van de Adviesraad RES, werk- en themagroepen opgericht waar men zich zal buigen over de verdere ontwikkeling van o.a. duurzame opwek, verduurzamen van warmte, energiebesparing en -opslag.

BKL leden die deel willen nemen aan een werk- en/of themagroep, kunnen contact opnemen met BKL lid Geert Jan Pastoor die namens VNO-NCW in de Adviesraad RES zit.

Geert Jan Pastoor is te bereiken op gjpastoor@pastoorconsult.nl en via 06-15066490. Geef je je als BKL lid op, houd er dan rekening mee dat je Bedrijfskring Lelystad vertegenwoordigt en dus ook terugkoppeling geeft aan het bestuur om zo ook de kansen voor andere leden kenbaar te maken.

Via deze werk- en themagroepen kunnen we de belangen van ondernemers vertegenwoordigen
- Geert Jan Pastoor van VNO-NCW en BKL lid

Plannen
De werk- en themagroepen van de RES buigen zich over concrete plannen zoals Zon op Land, Zon op Water, Biomassa, Wind etc. Per groep buigt men zich over de verdere ontwikkeling van duurzame opwek, verduurzamen van warmte, energiebesparing en energieopslag.

We hopen dat enthousiaste leden van Bedrijfskring Lelystad zich geroepen voelen een actieve bijdrage te leveren
- Sandra Kamp, directeur BKL

Flevoland
Alle regio’s moeten in 2030 gezamenlijk 35 TWh (Terra wattuur) aan duurzame elektriciteit opleveren. Elke regio heeft een half jaar om een regionale energiestrategie op te stellen. Voor Flevoland is het doel om in 2050 een CO2-neutrale regio te zijn.