Vooraankondiging en Marktconsultatie 'Backoffice'

12/04/2019

Vier jaar na de transitie transformeert het sociaal domein (Jeugdhulp, Wmo en Participatiewet) van gemeente Lelystad naar een integrale omgeving waarbinnen inwoners ondersteuning krijgen. Korte lijnen en dicht bij de inwoners zijn belangrijke doelen van deze transitie en transformatie. Voor de aansturing en uitvoering van deze taken is informatie nodig die op een moderne wijze vanaf het ‘keukentafelgesprek’ (lees frontoffice) naar de uitvoering (ondersteuning) en administratie (backoffice) wordt getransporteerd. De gemeente is op zoek naar een partner die voor een periode van 5 jaar de backoffice administratie voor de Wmo en Jeugd gaat uitvoeren. 

Backoffice
Honderden opdrachten van registratie (aanvraag/wijziging en/of beëindiging) worden wekelijks doorgevoerd tussen de twee frontoffices (Jeugd en Gezinsteam en Sociaal Wijkteam) en alle zorgaanbieders. Hierop volgt de uitvoering, facturatie, archivering (conform archiefwet) en control. Een foutloze, efficiënte en gebruiksvriendelijke backoffice administratie geeft antwoord op de verwerking van het geheel van administratieve backofficetaken. Volledig i-berichtenverkeer, conform landelijke standaarden, vindt plaats via het gegevensknooppunt. Vanuit het contractregister worden de te voeren producten en prijzen per aanbieder beheerd.
De inzet van deze gestandaardiseerde moderne hulpmiddelen dringt het aantal administratieve (en handmatige) handelingen sterk terug.

Op het geheel van administratieve taken vindt sturing en control plaats. Vanuit directe uitwisseling van berichtenverkeer wordt real time operationele monitoring opgezet voor de uitvoering van contractmanagement en verantwoording (aan college, raad, CBS, ministerie, enzovoorts).

Backoffice-partner voor 5 jaar
Gemeente Lelystad is op zoek naar een partner die voor een periode van 5 jaar de backoffice administratie voor de Wmo en Jeugd gaat uitvoeren. Tijdens de aanbestedingsprocedure zal er, bij genoeg belangstelling vanuit de markt, een informatiebijeenkomst worden verzorgd door gemeente Lelystad. De start en planning van het aanbestedingstraject worden neergelegd in de Biedingsleidraad.

Deze publicatie betreft een Vooraankondiging. Er zijn derhalve nog geen stukken beschikbaar. Na de ‘Aankondiging van Opdracht’ zullen er aanbestedingsstukken (waaronder de Biedingsleidraad) beschikbaar worden gesteld. 

Marktconsultatie op 7 mei
Gemeente Lelystad wil, voorafgaand aan het publiceren van de definitieve stukken, een marktconsultatie organiseren met een aantal partijen. De marktconsultatie zal op dinsdagochtend 07 mei 2019 van 10.00 tot 11.30 uur plaatsvinden in het stadhuis. Na aanmelding wordt een bevestiging met locatie doorgestuurd. 

Doel van het gesprek met marktpartijen is een antwoord krijgen op de vraag “Hoe zetten we een aanbesteding in de markt die aansluit bij hetgeen markt kan bieden?" gelet op aspecten als:

  • Planning
  • Transitie
  • Toekomst
  • Ontwikkelingen berichtenverkeer

Aanmelding en/of vragen kunnen via Tendernet en/of inkoop@lelystad.nl worden ingezonden.