Gemeente Lelystad publiceert vooraankondiging aanbesteding Zaakgericht Registreren

05/03/2019

Gemeente Lelystad heeft een Vooraankondiging gepubliceerd inzake de Europese aanbesteding “Zaakgericht Registreren”. Deze Vooraankondiging is gepubliceerd op TenderNed met kenmerk  215853.

Aanbesteding Zaakgericht Registreren
Het doel van de aanbesteding is te komen tot een overeenkomst met een Opdrachtnemer voor het beschikbaar stellen, implementeren, beheren en onderhouden van een zaaksysteem (ZS) met een geïntegreerd documentmanagementsysteem (DMS). Hierbij gaat voorkeur uit naar SaaS oplossingen.

Gemeente Lelystad is op zoek naar een partner die proactief adviseert en samenwerkt met betrekking tot het gebruik en de doorontwikkeling van het zaaksysteem (met geïntegreerd DMS) waarbij geldt dat deze gekoppeld dient te worden met de vakapplicaties en zaaktypecatalogus (ZTC). Van belang hierbij is ook dat de data in het huidige DMS (Corsa) gemigreerd dient te worden dan wel dat er een oplossing wordt geboden om de data te blijven raadplegen.

Tendernet
De aanbestedingsdocumenten zijn uitsluitend te downloaden bij de gepubliceerde “Aankondiging van Opdracht” op https://www.tenderned.nl. Om te kunnen reageren op een aanbesteding dient men zich (eenmalig) bij TenderNed aan te melden en te registreren.

Voor het registreren van een onderneming in TenderNed is een eHerkenningsmiddel met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 (eHerkenning 2) nodig. eHerkenning is te vergelijken met DigiD voor particulieren en kan door ondernemingen worden gebruikt voor verschillende overheidsdiensten.

Op TenderNed is alle informatie en een stappenplan te vinden dat ondersteunt bij het werken met TenderNed. Op deze website staat tevens het document ‘Stappenplan Digitaal Inschrijven op overheidsopdrachten’. Hierin staat beschreven welke stappen men moet doorlopen om via TenderNed digitaal op een aanbesteding in te schrijven.