Ondergrondse containers Lelystad

07/02/2019

Gemeente Lelystad wil in 2020 nog 100 kg restafval per inwoner en 75% afvalscheiding bereiken. Om deze doelstelling te bereiken, heeft de gemeenteraad besloten om het bewoners zo makkelijk mogelijk te maken hun grondstoffen gescheiden aan te bieden en de service op het inzamelen van restafval aan te scherpen.

Minicontainer voor plastic, metalen en drankenkartons
Het inzamelen van grondstoffen wordt makkelijker doordat bewoners van laagbouw naast de huidige minicontainers voor gft en oud papier een minicontainer voor het verpakkingsafval plastic, metalen en drankenkartons krijgen. Deze nieuwe minicontainer voor verpakkingsafval wordt om de week aan huis ingezameld. Voor het aanscherpen van de service op restafval krijgen inwoners op wijkniveau de keuze voorgesteld: of een ondergrondse container op loopafstand, of een 4e minicontainer aan huis voor restafval welke eens per 4 weken ingezameld wordt.

Gezocht: partij die ondergrondse containers levert
Gemeente Lelystad wil een partij vinden die de ondergrondse containers voor restafval levert ten behoeve van de inzameling door haar bedrijf HVC. De ondergrondse containers moeten voorzien zijn van een toegangscontrole (Identificatie, Registratie en Data Communicatiesysteem).

Op basis van een voorlopig overzicht wil gemeente Lelystad tussen de 250 en 330 ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval laten plaatsen. Het definitieve aantal wordt bepaald na overleg met de gebruikers in de wijken. 

Samenwerking HVC
Gemeente Lelystad heeft voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval een meerjarige overeenkomst met HVC afgesloten. Hierin is eveneens vastgelegd dat HVC de inzamelmiddelen levert die worden gebruikt op perceelsniveau, denk hierbij aan mini-containers. HVC levert in andere gemeenten ook de (wijk)verzamelcontainers en heeft hiervoor een leveringsopdracht verstrekt aan een externe partij. Lelystad kiest nu voor de laagste prijs per stuk per perceel.

Het plaatsen van het totaal aantal ondergrondse containers is een proces dat planmatig wordt aangepakt waarbij plaatsing per wijk wordt uitgevoerd. Dit brengt met zich mee dat niet alle containers op hetzelfde moment kunnen worden afgeleverd, maar op afroep beschikbaar moeten zijn. In het verificatiegesprek worden hierover nadere afspraken gemaakt.

De aankondiging is gepubliceerd op TenderNed onder nummer 151056.

Voor nadere informatie over de procedure kan contact worden opgenomen met de inkoopcoach van gemeente Lelystad, de heer Peter Bakker, telefoon 040320.