Gemeente start aanbestedingsprocedure AV-middelen

03/12/2018

Gemeente Lelystad is voornemens een aanbestedingsprocedure te starten voor de aanschaf van Audiovisuele middelen (hierna AV-middelen) inclusief bijbehorende diensten en onderhoud. Het betreft algemene AV-middelen voor diverse locaties in het Stadhuis te Lelystad en specifieke AV-middelen voor de raadszaal en twee andere vergaderzalen waarin de gemeenteraad vergadert.

De wens is om niet alleen een leverancier te vinden voor uitsluitend de levering, maar een leverancier die ook als partner kan en wil opereren.

Gemeente Lelystad zoekt een partner die voor haar:

  1. specifieke AV-middelen kan leveren voor de gemeenteraad en de vergaderzalen die zij gebruikt. Denk hierbij aan grote presentatieschermen, microfoons, stemvoorziening, spreektijdregistratie enzovoorts;
  2. de algemene AV-middelen voor het gehele Stadhuis kan leveren. Denk hierbij aan middelen voor vergaderzalen, informatieschermen, enzovoorts. Deze worden op afroep en basis van vervanging van defecte of verouderde apparatuur geleverd;
  3. als partner optreedt en voor de gemeenteraadsomgeving de regie op zich kan nemen voor de afstemming voor opname, registratie en vastlegging met andere partners.

Voor de omgeving van de gemeenteraad geldt dat de gewenste realisatie en ingebruikname ligt voor de start van het vergaderseizoen na het zomerreces van 2019, grofweg 01 september 2019.

Voor de overige AV-middelen geldt geen vast aanschafmoment. Er zal op afroep en op basis van behoefte vervanging plaats gaan vinden.

Zoals aangegeven betreft deze publicatie een Vooraankondiging. Er zijn nog geen stukken beschikbaar. Na de ‘Aankondiging van Opdracht’ zullen er aanbestedingsstukken beschikbaar worden gesteld. Op basis van belangstelling voor de Vooraankondiging wordt men over het verdere verloop geïnformeerd.