Werklunch over transferpunt voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

28/11/2018

Op initiatief van de stuurgroep van het Lelystad Akkoord kwamen vorige week zo’n twintig ondernemers en onderwijsprofessionals bijeen om te brainstormen over het opzetten van een transferpunt onderwijs – bedrijfsleven. 

Tussen het voortgezet onderwijs en het Lelystadse bedrijfsleven bestaan al veel en veelsoortige contacten. Ze zijn echter vaak incidenteel van aard. Dat leidt ertoe dat er geen echte wisselwerking tot stand komt. Toch is dat uit het oogpunt van de kwaliteit van het onderwijs en voor een effectieve arbeidstoeleiding nodig.

De Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad en het MBO College Lelystad willen graag tot een meer structurele samenwerking tussen hen en de bedrijven komen. Ze willen daartoe een transferpunt opzetten.  

Het Lelystad Akkoord heeft als ambitie Lelystad te laten uitgroeien tot een inclusieve samenleving waarin niemand aan de kant staat. Daar hoort zeker het goed functioneren van het onderwijs bij. Daarom heeft de stuurgroep van het Lelystad Akkoord besloten het opzetten van het Transferpunt te ondersteunen. De eerste stap naar concretisering was de organisatie van de werklunch.

Tijdens de werklunch werd onder voorzitterschap van Andries Greiner en voorbereid door Irene Medema, beiden vanuit het Lelystad Akkoord, heftig gebrainstormd over de meest wenselijke samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in Lelystad. Vanuit de SVOL werd door Judit Weekenborg, rector van de SGL, helder uiteengezet welke behoeften en mogelijkheden het voortgezet onderwijs in dit verband heeft. Dat blijken er aanmerkelijk meer te zijn dan men op het eerste oog denkt.. De ondernemers waren er aangenaam door verrast. Weliswaar zijn zij primair geïnteresseerd in goede arbeidskrachten, maar zij realiseren zich dat zij ook zelf aan de onderwijskwaliteit kunnen bijdragen. Kortom: de eerste stappen naar het transferpunt zijn gezet.

De werklunch vond plaats in het restaurant van SG De Rietlanden. De uitstekende lunch werd geheel verzorgd door de leerlingen van de school.