Global Goals Social Impact Challenge

17/08/2018

Gemeenten staan voor een enorme taak wat betreft de duurzaamheidsagenda. Denk onder andere aan circulaire economie, duurzamere consumptie- en productiepatronen en de energietransitie. Tegelijkertijd starten veel ondernemingen vanuit een sociale of ecologische missie, maar ervaren zij een gebrek aan financiering. Met de Global Goals Social Impact Challenge brengen VNG en BNG Bank ondernemers, gemeenten en financiering bij elkaar.

Wat houdt de Challenge in?
Via de Global Goals Social Impact Challenge zoeken BNG Bank en VNG ondernemers die creatieve oplossingen hebben voor de problematiek rondom duurzame productie en consumptie, die specifiek wordt geadresseerd in Global Goal 12.

De ideeën of concepten moeten relevant zijn voor de implementatie van het duurzaamheidsbeleid van meerdere gemeenten. Zo krijgen ondernemers de kans om een idee uit te werken en kunnen gemeenten een concreet actieformat of creatieve oplossing gebruiken.

Oproep aan ondernemers
BNG Bank en VNG zijn op zoek naar financierbare ideeën rondom energietransitie, afval en circulaire economie om zo veel mogelijk impact te maken op met name Global Goal 12: ‘verantwoorde consumptie & productie’!

Ondernemers kunnen t/m 9 september a.s. sociaal ondernemende ideeën indienen.

Na een voorselectie, voorrondes, en een landelijke finale, wordt het winnende idee drie dagen door BNG Bank begeleid om tot een financierbare business case te komen. Als dit lukt, wordt er financiering verstrekt en wordt de onderneming een half jaar begeleid door BNG Bank tijdens de uitrol (start begin 2019). 

Meer informatie vind je op deze website