Aanbesteding “Multifunctionals en printers”

18/06/2018

Gemeente Lelystad heeft een Aankondiging van Opdracht gepubliceerd inzake de aanbesteding “Multifunctionals en printers”. Deze Vooraankondiging is gepubliceerd op TenderNed met kenmerk 180464.

Gemeente Lelystad wil een nieuwe overeenkomst aangaan met één leverancier die zorg draagt voor het leveren (op basis van lease), installeren en onderhouden van multifunctionals (printen, kopiëren en scannen) en printers voor gemeente Lelystad.

Omdat deze aanbesteding mogelijk de belangstelling kan hebben van de BKL leden en gemeente Lelystad graag ziet dat lokale partijen betrokken zijn in aanbestedingsprojecten, brengen zij deze aanbesteding onder ieders aandacht.

De aanbestedingsdocumenten zijn uitsluitend te downloaden bij de gepubliceerde “Aankondiging van Opdracht” op https://www.tenderned.nl. Om te kunnen reageren op een aanbesteding dient men zich (eenmalig) bij TenderNed aan te melden en te registreren.

Voor het registreren van een onderneming in TenderNed is een eHerkenningsmiddel met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 (eHerkenning 2) nodig. eHerkenning is te vergelijken met DigiD voor particulieren en kan door ondernemingen worden gebruikt voor verschillende overheidsdiensten.

Op TenderNed is alle informatie en een stappenplan te vinden dat ondersteunt bij het werken met TenderNed. Op deze website staat tevens het document ‘Stappenplan Digitaal Inschrijven op overheidsopdrachten’. Hierin staat beschreven welke stappen men moet doorlopen om via TenderNed digitaal op een aanbesteding in te schrijven.