Marktconsultatie Burgerzaken

07/06/2018

Gemeente Lelystad maakt voor haar dienstverlening naar haar burgers toe gebruik van verschillende applicaties. Omdat de verschillende contracten op het punt van expireren staan is dit voor gemeente Lelystad hèt moment om na te denken over de wijze van dienstverlening in de komende periode. De wereld verandert en de gemeentelijke organisatie verandert dus mee.

Een goede dienstverlening vraagt niet alleen iets van de gemeentelijke organisatie, het vraagt ook iets van de IT-middelen die de gemeente ter beschikking heeft. Om de vervanging van de benodigde applicaties in goede banen te leiden en de mogelijke organisatorische wijzigingen op elkaar af te stemmen heeft gemeente Lelystad in het beleidsplan ‘Lelystad digitaal 2020’ een stip op de horizon gedefinieerd.

Zoals aangegeven expireren een groot aantal overeenkomsten die momenteel door gemeente Lelystad worden gebruikt. Met zicht op de doelstelling en de stip op de horizon will de gemeente graag komen tot een mogelijk andere invulling van ons applicatielandschap.

De vraag is echter of dit kan. Biedt de markt de mogelijkheid en is zij bereid deze stap samen met gemeente Lelystad te maken? En wat betekent dit concreet voor dat IT-landschap en voor de samenwerking met leveranciers en burgers?

Graag wil de gemeente met een aantal geïnteresseerde marktpartijen nagaan of en op welke manier er invulling gegeven kan worden aan het realiseren van de doelstellingen. En hoe een en ander zich dient te vertalen naar een (Europese) aanbesteding. Gemeente Lelystad wil lokale ondernemers graag attenderen op de lopende aanbesteding zodat ook zij de gelegenheid krijgen hier mogelijk een rol in te spelen.

De aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed onder nummer 185509. Voor nadere informatie kan er altijd contact worden opgenomen met de inkoopcoach van gemeente Lelystad, Peter Bakker (inkoop@lelystad.nl).