ASF-Fischer en Werkcon sluiten aan bij Vrienden Vakcollege

05/06/2018

Arnoud Booij (ASF-Fischer) en Marco Weernink (Werkcon) zijn toegetreden tot de Vrienden van het Vakcollege. Naast hen zijn Van der Feer, Schaap Shipcare, Van Dorp, Olde Rikkert en Rechtaan aangesloten. Joop van Campen is adviseur.

De BKL besloot in 2011 het Vakcollege te ondersteunen, omdat het een onderwijsvorm is die sterk de nadruk legt op de praktijk. Het is vooral bestemd voor jongeren die al vroeg weten dat ze belangstelling voor een toekomst in de techniek hebben. Het Vakcollege maakt deel uit van Scholengemeenschap Arcus en bijna 100 jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar volgen het.

De Vrienden verlenen allerlei hand- en spandiensten aan het Vakcollege: meehelpen aan voorlichtingsactiviteiten, gastlessen geven, gebruikt materiaal beschikbaar stellen, groepjes leerlingen in het bedrijf ontvangen e.d. Daarnaast ontmoeten de ondernemers en de docenten van de school elkaar enkele malen per jaar om op informele wijze informatie uit te wisselen en de leerlingen te ontmoeten.

Voorzitter van de Vriendengroep is Andries Greiner. Als je ook een bijdrage aan dit belangrijke onderwijs kunt en wilt leveren, neem dan contact met hem op: a.l.greiner@chello.nl, tel. 0618304010.