Provincie Flevoland kondigt werkzaamheden Larserpad aan

24/05/2018

Het Larserpad – de parallelweg naast de Larserweg - wordt opgeknapt en is daarom afgesloten voor het verkeer van maandag 4 juni tot en met vrijdag 27 juli 2018. De werkzaamheden aan het Larserpad worden in drie fases uitgevoerd. Tijdens iedere fase wordt een gedeelte van het totale traject gedaan. Op deze manier wordt de overlast voor de weggebruiker beperkt.

Het totale traject dat wordt aangepakt ligt tussen de kruisingen met de Eendenweg en Zeuslaan. Tijdens fase 1 wordt gewerkt tussen de Eendenweg en Meerkoetenweg; tijdens fase 2 tussen de Meerkoetenweg en de Larserpoortweg en tijdens fase 3 tussen de Larserpoortweg en de Zeuslaan.

Omleidingsroutes
Op het Larserpad gelden tijdens de werkzaamheden omleidingsroutes voor het (brom)fiets- en landbouwverkeer. De omleidingsroutes staan met borden aangegeven en verschillen per fase.  

Fase

Periode

afgesloten traject Larserpad

Omleidingsroute (brom)fietsers

Omleidingsroute

landbouwverkeer

1

Maandag 4 juni t/m vrijdag 22 juni 2018

Tussen Eendenweg en Meerkoetenweg

Larserweg oversteken en via het bos langs Larservaart

Eendenweg, Knarweg, Meerkoetenweg en v.v.

2

Maandag 25 juni t/m vrijdag 6 juli 2018

Tussen Meerkoetenweg en Larserpoortweg

Larserpoortweg (over het industrieterrein)

Larserpoortweg (over het industrieterrein)

3

Maandag 9 juli t/m vrijdag 27 juli

Tussen Larserpoortweg en Zeuslaan

(Brom)fietsers kunnen lopend langs het werkvak

Meerkoetenweg, Lisdoddeweg, Larserringweg, Dronterweg, Geldersedreef en v.v.


Tijdens fase 1 (maandag 4 juni tot en met vrijdag 22 juni), die loopt van de Eendenweg tot de Meerkoetenweg, gelden twee verschillende omleidingsroutes. Voor (brom)fietsers loopt de route via het fietspad langs de Larservaart; het landbouwverkeer rijdt om via de Eendenweg, Knarweg en Meerkoetenweg.

Tijdens de tweede fase Meerkoetenweg-Larserpoortweg (maandag 25 juni tot en met vrijdag 6 juli) kan al het verkeer van het Larserpad omrijden via de Larserpoortweg.

Tijdens de derde en laatste fase (maandag 9 tot en met vrijdag 27 juli) geldt dat bestemmingsverkeer van en naar industrieterrein Larserpoort op de (brom)fiets lopend langs het werkvak wordt geleid. Enige extra reistijd is te verwachten in verband met de beperkte doorgang en het verplicht afstappen. Doorgaand en recreatief (brom)fietsverkeer wordt via de Meerkoetenweg en het Natuurpark omgeleid. Het landbouwverkeer kan omrijden via de Meerkoetenweg, Lisdoddeweg en dan via de Larserringweg en Dronterweg naar de Geldersedreef. 

Werkzaamheden
Het Larserpad is toe aan groot onderhoud. Dit houdt in dat het asfalt wordt vervangen. Tegelijkertijd wordt de weg verbreed van 3 meter naar 6 meter. In verband met ruimtegebrek wordt het Larserpad tussen de Larserpoortweg en Zeuslaan (onder de A6) iets minder breed. Met de verbreding komt er meer ruimte voor (passerend) landbouwverkeer. Aan weerszijden van de weg komen zogenoemde ‘fietssuggestiestroken’ (het bekende rode asfalt) waarmee de plek van (brom)fietsers op het Larserpad wordt benadrukt.