Gemeente Lelystad: aanbesteding “Werkplekvoorzieningen”

22/05/2018

Gemeente Lelystad heeft een Aankondiging van Opdracht gepubliceerd inzake de aanbesteding “Werkplekvoorzieningen”. Deze Vooraankondiging is gepubliceerd op TenderNed met kenmerk 183229.

Gemeente Lelystad vervangt op reguliere basis de werkplekvoorzieningen op ICT gebied van haar medewerkers. In dit kader zijn er nieuwe werkplek devices zoals laptops, tablets, pc’s en dergelijke en opties zoals computerbeeldschermen, muizen en toetsenborden etc. benodigd. Printers, faxen en kopieermachines vallen overigens niet binnen dit project. Gemeente Lelystad wenst een overeenkomst af te sluiten met één leverancier.

Gemeente Lelystad ziet graag dat lokale partijen betrokken zijn in aanbestedingsprojecten, vandaar dit bericht. De aanbestedingsdocumenten zijn uitsluitend te downloaden bij de gepubliceerde “Aankondiging van Opdracht” op https://www.tenderned.nl. Om te kunnen reageren op een aanbesteding dient men zich (eenmalig) bij TenderNed aan te melden en te registreren.

Voor het registreren van een onderneming in TenderNed is een eHerkenningsmiddel met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 (eHerkenning 2) nodig. eHerkenning is te vergelijken met DigiD voor particulieren en kan door ondernemingen worden gebruikt voor verschillende overheidsdiensten.

Op TenderNed is alle informatie en een stappenplan te vinden dat ondersteunt bij het werken met TenderNed. Op deze website staat tevens het document ‘Stappenplan Digitaal Inschrijven op overheidsopdrachten’. Hierin staat beschreven welke stappen men moet doorlopen om via TenderNed digitaal op een aanbesteding in te schrijven.