BKL lid Tom Lansink benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en Johan van Peperzeel is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

26/04/2018

Op 26 april is BKL lid Tom Lansink benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en en Johan van Peperzeel werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, waaronder Tom Lansink en Johan van Peperzeel.

Tom Lansink
Tom Lansink begon in 1975 met het lidmaatschap van de Junior Kamer. In 2003 sloot hij zich als lid aan bij de Rotary. Ook de jaren daarna was hij actief in diverse commissies én in het bestuur van het groeiende midden en kleinbedrijf in Flevoland. Vergeet ook zijn rol als zeil- en surfinstructeur bij een zeilschool niet; hier heeft hij 12 jaar als vrijwilliger les gegeven. Verder heeft Lansink diverse moskeebestuen geholpen met het onderhouden van de moskeeën en in 2016 kreeg hij de Positiviteitsprijs uitgereikt; een prijs die bedoeld is voor de persoon die de meest positieve bijdrage heeft geleverd aan Lelystad.

Johan van Peperzeel
Johan van Peperzeel zet zich sinds 1996 in voor het verbeteren van de inzameling en het recyclen van metalen en batterijen. Als directeur én vrijwilliger van het recyclingsbedrijf Van Peperzeel Services, is hij van veel waarde geweest en heeft hij diverse rollen mogen vervullen; denk aan bestuurslid, penningmeester en voorzitter van de Metaal Recycling Federatie, adviseur van stichting Batterijen (Stibat) en vrijwilliger bij het rijksprogramma Circulaire Economie. Ook zet hij zich in voor het terugwinnen van restenergie en schadelijke fosfaten uit autoaccu’s.