Jop Fackeldey krijgt Cornelis Lelypenning

23/04/2018

Jop Fackeldey heeft bij zijn afscheid als wethouder van gemeente Lelystad op vrijdag 20 april 2018 de Cornelis Lelypenning ontvangen. De Cornelis Lelypenning is hem door de gemeenteraad toegekend als grote blijk van waardering voor zijn inzet voor de stad en de samenleving en de uitzonderlijke wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan zijn wethouderschap.

Jop Fackeldey was elf jaar wethouder van Lelystad. Rode draad tijdens zijn wethouderschap waren de thema’s wonen en economische zaken en het dossier Lelystad Airport. Daarnaast was hij als wethouder een of meerdere bestuursperiodes verantwoordelijk voor cultuur, het gemeentelijk grondbedrijf, gemeentelijke dienstverlening, vergunningverlening, citymarketing en financiën.

Zijn inspanningen als wethouder waren erop gericht om de kwaliteiten van de stad te behouden en om samen met o.a. inwoners en ondernemers nieuwe kansen voor de stad te creëren en te benutten. Zo bleef Lelystad zich in de afgelopen elf jaar, ondanks de economische crisis, doorontwikkelen met een aangepast woningbouwprogramma. En vestigden zich een aantal grote bedrijven in Lelystad, waardoor de werkgelegenheid toenam.

Het gemeentelijk huishoudboekje bleef tijdens zijn wethouderschap, ondanks noodzakelijke bezuinigingen, op orde en biedt voor het eerst weer wat ruimte voor investeringen. Met de introductie van een begrotingsfestival, cursussen gemeentebegroting, een mobiel stadskantoor en een begrotingsapp zette hij daarnaast een aantal stappen om de begroting dichter bij de inwoners te brengen.

Jop Fackeldey is de eerste aan wie de Cornelis Lelypenning is toegekend.