Steeds bredere steun van bedrijfsleven voor Lelystad Airport

06/02/2018

Op 5 februari 2018 overhandigde voorzitter Cees Okkerse van “Lelystad Airport Moet Door” aan Minister Cora van Nieuwenhuizen een manifest van het bedrijfsleven dat de Minister oproept om in het belang van de Mainport Schiphol alles te doen wat in haar vermogen ligt om de opening van Lelystad Airport in april 2019 te bevorderen.

Na de eerdere steun van de Metropoolregio Amsterdam voor de ontwikkeling van Lelystad Airport en een pleidooi haar deuren in april 2019 te openen, tekende jl. vrijdag het Economisch Forum platform boven Amsterdam dit manifest.

Eerder tekenden al de bedrijfskringen van Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Emmeloord, Urk, Harderwijk, Ermelo en Nunspeet dat manifest. En ook VNO-NCW Flevoland onderschreef dat.

Hiermee onderstreept het bedrijfsleven van Alkmaar tot en met de Veluwezoom met krachtige stem het economische belang van de doorontwikkeling van Lelystad Airport.

Alles is er op gericht om Lelystad Airport als vakantie luchthaven een aandeel te laten nemen in de selectieve groei die de luchtvaart in Nederland nodig heeft om de Mainport Schiphol als belangrijke motor van de Nederlandse economie de noodzakelijke ruimte te geven.

De doorontwikkeling van Lelystad Airport vormt voor de groei van de economie van Flevoland en omliggende regio’s ook een belangrijke economische stimulans. Bedrijven en instellingen hebben daar het afgelopen jaar op een nog niet eerder geziene schaal geïnvesteerd in grond en gebouwen. Het beroepsonderwijs is doende de aansluiting tussen onderwijs en arbeid vorm te geven. Boeren in de direct omgeving van de luchthaven maakten van de nood een deugd en verenigden zich in een samenwerkingsverband dat het onderhoud (gras maaien, sneeuwvrij maken, en dergelijke) voor haar rekening neemt en de luchthaven voorziet van producten uit eigen grond.

Voor de Mainport Schiphol betekent de doorontwikkeling van Lelystad Airport dat er ruimte ontstaat voor groei van de intercontinentale luchtvaart en daarmee van de daadwerkelijke Mainportfunctie, van wezenlijk belang voor de economie van Nederland.

Op de Veluwe vreest een aantal bedrijven voor verlies aan arbeidsplaatsen omdat het overvliegen van 10 á 20 vliegtuigen per dag op een hoogte van 2 á 3 kilometer het toerisme daar schade zou berokkenen.

De besluitvorming om Lelystad Airport door te ontwikkelen dateert van een kleine tien jaar geleden. Inmiddels hebben vier Kabinetten, telkens gesteund door grote Kamermeerderheden, toegewerkt naar de openstelling van Lelystad Airport als vakantieluchthaven. Het Luchthavenbesluit daartoe dateert van 2014. Inmiddels is al voor meer dan 150 miljoen euro in de noodzakelijk infrastructuur geïnvesteerd en is ook overigens het vertrouwen gewekt bij bevolking en bedrijfsleven dat nu eindelijk de vruchten geplukt kunnen gaan worden. Dat vertrouwen mag niet worden beschaamd, vinden deze duizenden bedrijven. En dat geldt ook voor een grote meerderheid van de bevolking.

De komende week zal Minister Cora van Nieuwenhuizen in de Tweede Kamer verslag doen van enkele aanpassingen die in de Milieu Effect Rapportage nodig zijn om deze doorontwikkeling van Lelystad Airport en daarmee de ontlasting van Schiphol medio 2019 doorgang te kunnen laten vinden. Okkerse geeft aan, dat het van groot belang is om aan de ene kant zorgvuldigheid te betrachten, maar aan de andere kant de datum van 1 april 2019 strak in het vizier te houden.

Met dit manifest wordt dat door een groot aantal bedrijven onderschreven.