Gemeente Lelystad start aanbesteding voor schoonmaakdiensten en glasbewassing

03/08/2017

Gemeente Lelystad is onlangs een Europese niet-openbare aanbesteding gestart voor schoonmaakdiensten en glasbewassing. Deze aanbesteding is in percelen verdeeld.

Locatie Perceel
Stadhuis, schoonmaak 1
Stadhuis, glasbewassing 2
Wigstraat, schoonmaak 3
Wigstraat, glasbewassing 4
MFA's, glasbewassing 5
Gymzalen, glasbewassig 6
Overige gebouwen, glasbewassing 7


De percelen 1 tot en met 4 vallen binnen de Europese aanbesteding en de percelen 5, 6 en 7 vallen onder de zogenaamde percelenregeling. Deze regeling houdt in dat de percelen volgens een andere (onderhandse) procedure kunnen worden aanbesteed. Gemeente Lelystad wil deze percelen graag aanbesteden bij lokale partijen die zich bezighouden met glasbewassing. Met lokale partijen worden partijen bedoeld die daadwerkelijk zijn gevestigd in Lelystad.

Er zijn een aantal eisen van toepassing, deze zijn onderstaand neergelegd:

Onderwerp Actie
Financiële informatie De jaarlijkse opdrachtwaarde bedraagt maximaal 30% van de jaaromzet
Verzekering Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van tenminste 500.000 euro per gebeurtenis per jaar
Kamer van Koophandel (of vergelijkbaar) Het aanleveren van een uittreksel Kamer van Koophandel. De branchecode dient in lijn te zijn met de werkzaamheden.
Werken conform wet- en regelgeving Hier dient u aan te voldoen.
Inkoopvoorwaarden van Gemeente Lelystad Deze dient u te accepteren.


Bij interesse kan er tot 5 september 2017 gemaild worden naar inkoop@lelystad.nl. Vervolgens word je over het verdere verloop van de procedure en de bijbehorende planning geïnformeerd. 

Ook voor vragen en/of meer informatie kan je terecht bij bovengenoemd e-mailadres.