Gemeente Lelystad publiceert Aankondiging van Opdracht 

10/07/2017

Gemeente Lelystad heeft op dinsdag 4 juli een Aankondiging van Opdracht gepubliceerd inzake de aanbesteding “Schoonmaakdiensten en Glasbewassing”. Deze Aankondiging van Opdracht en de bijbehorende aanbestedingsdocumenten worden op TenderNed gepubliceerd. Het TenderNedkenmerk van deze aanbesteding is 145217.

Het betreft een Europese niet-openbare aanbesteding voor schoonmaakdiensten en glasbewassing. Een niet-openbare aanbesteding kent twee fases, te weten:

  • Selectiefase: fase om te komen tot een selectie van geschikte partijen;
  • Gunningsfase: fase om te komen tot de - eventuele - gunning van de opdracht.

Vooruitlopend op deze aanbesteding is er eerder een marktconsultatie gehouden samen met lokale partijen waar onderstaande verdeling van percelen is neergelegd. Bij deze Europese niet-openbare aanbesteding gaat het om de percelen 1, 2, 3 en 4. De overige percelen vallen onder de percelenregeling en kunnen volgens een andere (onderhandse) procedure worden aanbesteed. 

Locatie Perceel
Stadhuis, schoonmaak 1
Stadhuis, glasbewassing 2
Wigstraat, schoonmaak 3
Wigstraat, glasbewassing 4
MFA’s, glasbewassing 5
Gymzalen, glasbewassing 6
Overige gebouwen, glasbewassing 7

 

De aanbestedingsdocumenten zijn uitsluitend te downloaden bij de gepubliceerde “Aankondiging van Opdracht” op TenderNed. Om te kunnen reageren op een aanbesteding dient men zich (eenmalig) bij TenderNed aan te melden en te registreren.

Voor het registreren van een onderneming in TenderNed is een eHerkenningsmiddel met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 (eHerkenning 2) nodig. eHerkenning is te vergelijken met DigiD voor particulieren en kan door ondernemingen worden gebruikt voor verschillende overheidsdiensten.

Op TenderNed is alle informatie en een stappenplan te vinden dat ondersteunt bij het werken met TenderNed. Op deze website staat tevens het document ‘Stappenplan Digitaal Inschrijven op overheidsopdrachten’. Hierin staat beschreven welke stappen men moet doorlopen om via TenderNed digitaal op een aanbesteding in te schrijven.