Overleg BKL - gemeentebestuur van 17 mei

24/05/2017

Op 17 mei voerden BKL-voorzitter Andries Greiner en -directeur Irene Medema het regulier overleg met de gemeente, vertegenwoordigd door wethouder Jop Fackeldey en medewerker economische zaken Carolien Gase.

Aan de orde kwamen:

  • De focus van het gemeentelijk apparaat op het Lelystads bedrijfsleven, ook als het gaat kleinere orders/opdrachten
  • De ontwikkeling c.q. herinrichting van het Stadshart
  • De (bijna) goedkeuring van een nieuwe naam voor het bedrijventerrein Flevopoort (na definitieve goedkeuring door B&W wordt de nieuwe naam bekendgemaakt. Het is het resultaat van constructief overleg tussen de BKL-leden ter plaatse, onze vertegenwoordiger in de straatnaamgevingscommissie Bob Witte en de inzet van bestuurslid Gert Klein)
  • Voor de laatste keer: de toekomstige onderwijshuisvesting, waarbij aangedrongen is op tijdige betrokkenheid van het Lelystadse bedrijfsleven bij realisering ervan
  • De gemeente en de BKL zullen 19 juni samen uitnodigende partijen zijn voor een bijeenkomst van de Metropool Regio Amsterdambijenkomst in Lelystad
  • De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland en de Lelystadse participatie daarin
  • Voortgang te vormen sectorgroep composietbedrijven
  • Ontwikkeling luchthaven: komst Inditex!
  • Logistieke as Lelystad - Almere
  • Diverse aangelegenheden met betrekking tot individuele ondernemers

Het volgende overleg is op 5 juli 2017. Wil je onderwerpen op de agenda zetten? Mail deze dan naar info@bedrijfskring.nl of bel voorzitter Andries Greiner, tel. 0618304010.