Tweede BKL Banenmarkt nog groter succes!

24/04/2017

Bijna 200 werkzoekenden bezochten woensdag 19 april goed voorbereid een zestal stands van personeelsintermediairs uit Lelystad in het Stadhuis. Doordat de intermediairs de werkzoekenden ook advies gaven over hun CV, opleiding en toekomstige banen/vacatures, stonden er lange rijen bij de intermediairs. Dit was voor de mensen een mooie kans om ook onderling een gesprekje aan te gaan.

De bureaus werken nauw samen met Werkbedrijf Lelystad en het UWV om gezamenlijk de werkloosheid in Lelystad te verminderen c.q. te voorkomen. De Bedrijfskring Lelystad stimuleert deze groep arbeidsmarktspelers om gekwalificeerd personeel in de stad te (be)houden. Hier kan het bedrijfsleven voordeel mee behalen.

Met grote trots kunnen wij melden dat naar aanleiding van deze ochtend de eerste vervolggesprekken zijn gevoerd en een paar matches zijn gedaan via de deelnemende partijen.  Samenwerking werkt!

De arbeidsmarktcommissie is op initiatief van de BKL in het leven geroepen en kent al 11 actieve leden die zich dagelijks bezighouden met de lokale en regionale arbeidsmarkt  in Flevoland. Nu de handen ineen zijn geslagen, kunnen (aanstaande)werklozen nog effectiever geholpen worden bij het vinden van een geschikte (tijdelijk) baan. Door de intensievere samenwerking van de arbeidsmarktintermediairs is er toegang tot 20.000 bedrijven in Flevoland. Aangezien de arbeidsmarkt-spelers nauwe banden onderhouden met het bedrijfsleven, kan men ook de vertaalslag maken naar de behoefte op gebied van kennis en kunde van werknemers. Potentiele werknemers kunnen hierdoor voorsorteren op (toekomstige) vacatures.

Samenwerking levert alleen maar winnaars op!