Overleg BKL - gemeentebestuur

29/03/2017

Op 15 maart voerden voorzitter Andries Greiner en directeur Irene Medema regulier overleg met wethouder Jop Fackeldey en EZ-medewerker Ton Veldhuis. Aan de orde kwamen onder andere de huisvesting van de toekomstige VMBO-school en het integraal Veiligheidsplan van de gemeente.

Verder werd besproken:

  • Bestrijding leegstand en centrummanagement Stadshart
  • Participatie in Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland 
  • Gemeentelijke aanbestedingen
  • Ontwikkelingen Ondernemersplein
  • Relatie Hogeschool Windesheim Flevoland met het bedrijfsleven
  • Diverse individuele ondernemerskwesties

Nadere informatie is te verkrijgen bij Andries Greiner, tel. 0618304010. Het volgende overleg staat gepland voor 17 mei aanstaande.

Heb je een onderwerp voor op de agenda? Meld het dan via info@bedrijfskring.nl.