Peter Rijsenbrij: “Kwaliteit ligt dichterbij huis dan je denkt”

15/02/2017

Peter Rijsenbrij is tien jaar geleden het evenementenbureau Rijsenbrij Producties gestart. Daarvoor zat hij ruim 25 jaar in de radio-, televisie- en evenementenwereld. “Na 25 jaar was het tijd om iets voor mezelf te beginnen. In de evenementenwereld draait het om contacten leggen, netwerken en mensen ontmoeten. De BKL is hier een mooi platform voor”, aldus Peter.

Rijsenbrij Producties: een onbegrensde creativiteit

Van voice over, creatieve teksten en mooie filmpjes; werkelijk alles creëert evenementenbureau Rijsenbrij Producties zelf. Het bedrijf zit al tien jaar in Lelystad en heeft al die tijd vernieuwende evenementen georganiseerd. “Ik denk altijd aan wat er anders kan, hoe we de doelgroep kunnen verrassen en wat het evenement nou écht uniek maakt”, legt Peter uit. Hoewel Peter geen mensen in dienst heeft, werkt hij wel veel samen met mensen en partijen die hij vertrouwt. Veelal afkomstig uit Lelystad. “Lelystadse bedrijven kunnen veel meer met elkaar samenwerken. Er wordt meestal direct naar samenwerkingen buiten de stad gekeken, bijvoorbeeld naar de eerste de beste die op Google gevonden wordt. Het is belangrijk dat je juist je ‘buren’ ook iets gunt”, vindt Peter. “Kwaliteit ligt vaak dichterbij huis dan je denkt. We weten in veel gevallen niet wat er ‘te koop’ is en kijken niet verder dan onze neus lang is. De BKL is een goed platform om juist die contacten in Lelystad te maken en te benutten.”

Rijsenbrij Producties en de Bedrijfskring Lelystad

In 2008 is Peter met zijn bedrijf lid van de BKL geworden. “Het netwerk van de BKL komt me zeker ten goede. Maar het is niet zo dat de opdrachten me dankzij de BKL aan komen waaien”, licht Peter toe. “Je moet er altijd zelf tijd en moeite in blijven stoppen.” Toch is Peter nauw met de BKL verbonden, zo organiseert hij al drie jaar het jaarlijkse BKL Gala. “Ieder jaar kijk ik opnieuw naar de doelstellingen van het Gala en hoe we deze gezamenlijk kunnen bereiken”, vertelt Peter. “Ook hier is die eerder genoemde vernieuwing weer erg belangrijk, ik kijk altijd naar ‘hoe het beter kan’.”

De verbinding

Peter is met name enthousiast over de ontwikkelingen die de BKL de laatste jaren heeft doorgemaakt. “Sinds een jaar of vier is de BKL een andere weg in geslagen”, vertelt Peter. “Voorheen richtte de BKL zich vooral op de grote bedrijven, maar nu wordt ook de verbinding tussen de BKL en de kleine bedrijven beter. Er is meer dynamiek.”