Geslaagde BKL kennissessie Zonnecollectief

11/02/2017

Op initiatief van de Bedrijfskring Lelystad en in samenwerking met gemeente Lelystad, Enodes en DE-on Flevoland is op donderdag 2 februari een bijeenkomst over het BKL Zonnecollectief georganiseerd. De kennissessie vond plaats bij MC Zuiderzee en trok 30 geïnteresseerden; bij elkaar een potentieel van 39.000 m2 dakoppervlak voor zonnepanelen.

BKL zet zich in voor  duurzaam ondernemersklimaat

Na een welkom door Paul Zagwijn, manager bij MC Groep, opende BKL bestuurslid Andre Opdam deze kennissessie. Hij sprak de ambitie uit om samen deze volgende stap te zetten naar duurzaam ondernemen in Lelystad en liet weten dat de BKL erg blij is met deze samenwerking met de gemeente.

Lelystad voorbeeld  voor de rest van Nederland

Wethouder Elly van Wageningen onderstreepte het grote belang van de samenwerking tussen de gemeente en het verenigde bedrijfsleven. “We zullen samen optrekken op het gebied van duurzaamheid en het zou fantastisch zijn als we hierbij een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland en het doel van Lelystad energieneutraal in het jaar 2025 met elkaar verwezenlijken.”

Duurzame energie voor Lelystadse ondernemers

Tijdens de kennissessie zijn de aanwezigen geïnformeerd over het collectief. Hoe de financiering is geregeld en hoe men zich kan aanmelden. Alle aanwezigen voldoen aan de vooraf opgestelde eisen; ze zijn lid van de BKL, beschikken over een dakoppervlak van minimaal 400 m2 en  hebben een grootverbruik aansluiting.

Groot potentieel

Al eerder hebben zich bedrijven aangemeld voor 17.000 m2 dakoppervlak. Met de aanwezige 39.000 m2 en nog twee ondernemers samen goed voor 18.000 m2 heeft Lelystad een groot potentieel tot verduurzaming met zonenergie. Het collectief zal gefinancierd worden door een lening die in 16 jaar wordt terugbetaald. Dit maakt het voor Lelystadse ondernemers aantrekkelijk om zich bij het collectief aan te sluiten. Na deze 16 jaar is de installatie nog zeker 10 jaar renderend en heeft de ondernemer gratis energie. Op die manier zetten ondernemers een duurzame stap voor de komende 25 jaar. Het energietarief van zonenergie zal  concurrerend zijn óf zelfs lager  dan de huidige energietarieven! Dit is mogelijk doordat er op het energietarief een rijkssubsidie wordt gegeven. Wanneer de rijkssubsidie in maart wordt toegekend, volgt de aanbesteding voor levering van de installatie en het onderhoud. Naar verwachting worden de eerste installaties eind 2017 begin 2018 geplaatst.