AbFlipse.nl steunt Voedselbank De Korenaar

23/01/2017

In december jl. organiseerde AbFlipse.nl een kennissessie over het onderwerp pensioen voor nieuwe en bestaande relaties van haar kantoor. Nu niet direct een onderwerp waar mensen kort voor de Kerst graag over nadenken, maar wel een belangrijk onderwerp om tijdig bij stil te staan. Deze sessie, met als spreker Ab Flipse en als gastspreker macro-econoom en schrijver Edin Mujagić, leverde veel positieve reacties en complimenten op.

Eén van de doelstellingen van AbFlipse.nl is het vergroten van financieel bewustzijn, het overdragen van kennis op financieel gebied en het bevorderen van financieel welzijn voor iedere Nederlander. Door relaties te begeleiden bij het nemen van de juiste financiële beslissingen en zelfredzaamheid op dit vlak te stimuleren probeert zij hier invulling aan te geven.

Helaas zijn er in Nederland nog zeker 500.000 huishoudens die in armoede leven en om te voorzien in hun levensonderhoud een beroep doen op de voedselbanken. Ook in deze vorm wilde AbFlipse.nl graag een bijdrage leveren aan het bevorderen van het welzijn. Daarom werd er na afloop van de kennissessie aan de aanwezigen een vrijwillige bijdrage gevraagd voor Voedselbank De Korenaar in Lelystad. Dit leverde een leuk bedrag op, dat net voor de Kerst aan de voedselbank werd overgemaakt.

AbFlipse.nl is voorstander van het delen van kennis in het algemeen en ziet het daarom als bijzonder positief dat leden van de Bedrijfskring Lelystad hun kennis en ervaring inzetten ten dienste van Voedselbank De Korenaar. Door deze inzet en het professionaliseren van processen samen met de voedselbank kunnen er nóg meer gezinnen worden geholpen. Daar gaan we voor!