Aanbesteding “Warme Drankenvoorzieningen”

19/12/2016

Gemeente Lelystad heeft op 15 december 2016 een Aankondiging van Opdracht gepubliceerd inzake de aanbesteding “Warme Drankenvoorzieningen”. Deze Aankondiging van Opdracht is gepubliceerd op TenderNed met kenmerk 125091. Gemeente Lelystad is op zoek naar een leverancier voor de levering, plaatsing en service van apparatuur met betrekking tot warme drankenvoorziening inclusief bijbehorende ingrediënten.

Het dagelijks onderhoud en vullen dient eveneens door deze leverancier te geschieden. Het doel is een overeenkomst aan te gaan voor tenminste 7 jaar. In het kader van duurzaamheid is een langere contractperiode mogelijk.

De aanbestedingsdocumenten zijn uitsluitend te downloaden bij de gepubliceerde Aankondiging van Opdracht op TenderNed. Via TenderNed wordt men doorverwezen naar Negometrix. Om de documenten van Negometrix te kunnen inzien en/of te downloaden dient men zich daar (eenmalig) te registreren en aan te melden.

Voor ondersteuning hierbij kan men contact opnemen met de servicedesk Negometrix via +31 (0)85 20 84 666.