Uitnodiging MVO Challenge Lelystad

01/12/2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) komt meer en meer op de agenda te staan van ondernemers. Deels doordat het steeds meer gevraagd wordt door opdrachtgevers (ook vanuit de CO² prestatieladder), maar ook omdat ondernemers steeds meer de kansen en winst van MVO zien. MVO is geen losstaand project meer, maar een visie en strategie op de toekomst. MVO handelen levert kostenbesparingen op, verhoogt de productiviteit en is beter voor het milieu; meervoudige winst.

De gemeente Lelystad vindt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) erg belangrijk en neemt daarom graag een stimulerende rol aan richting ondernemers.

De gemeente Lelystad nodigt daarom alle BKL leden uit deel te nemen aan de MVO Challenge Lelystad. Een traject waarbij ondernemers gezamenlijk optrekken om hun MVO-status te bepalen en MVO-actiepunten uit te werken.

MVO Challenge Lelystad

Tijdens vijf masterclasses wordt jouw organisatie wegwijs gemaakt in de materie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Voor het opstellen van het MVO-actieplan wordt ter ondersteuning gebruik gemaakt van de online applicatie ISOFastTrack, deze is gebaseerd op de internationale richtlijn ISO 26000 (www.isofasttrack.nl).

De inhoud van de masterclasses is als volgt:

  1. Introductie MVO/ISO 26000: welke kansen biedt MVO om van binnenuit de organisatie efficiënter te laten werken, hoe ziet de ISO 26000 eruit, welke overlap is er met bestaande standaarden, normen en processen.
  2. Businessmodellen: behandeling nieuwe businessmodellen en trends in de markt, ontwikkeling van een missie en visie waarin MVO een plaats krijgt.
  3. HRM en MVO: hoe verander je de organisatie van binnenuit, hoe krijg je medewerkers/personeel in beweging en hoe bepalend is de leiderschapsstijl hierin.
  4. Actieplan opstellen: met elkaar wordt het MVO-actieplan voor het komende jaar opgesteld aan de hand van de ISO 26000/ISOFastTrack. Hierdoor wordt meteen gestalte gegeven aan de stakeholderdialoog.
  5. Marketing en communicatie: hoe communiceer je over de opgestelde MVO-acties en het huidige MVO-beleid, hoe presenteer je je bedrijf, zowel schriftelijk als mondeling.

Kosten

De kosten voor deze masterclasses bedragen normaliter € 2.500,- (exclusief 21% BTW), inclusief het abonnement op ISOFastTrack, dat voor het eerste jaar € 950,- kost (exclusief 21% BTW). De online applicatie ISOFastTrack leidt organisaties door alle vragen van de ISO 26000 heen.

MVO-acties worden vastgesteld voor het komende jaar en het systeem verstuurt remindermails over uit te voeren MVO-acties. Er is een uitgebreide helpdesk gekoppeld aan de applicatie. Door de samenwerking tussen de gemeente Lelystad en ISOFastTrack kan dit traject voor € 950,- (exclusief 21% BTW) aangeboden worden.

Planning

De masterclasses vinden op de volgende dagen plaats van 10:00 uur tot 15:00 uur, bij voorkeur bij een van de deelnemende ondernemers:

Dag 1     maandag 16 januari 2017

Dag 2     donderdag 2 februari 2017

Dag 3     donderdag 2 maart 2017

Dag 4     dinsdag 21 maart 2017

Dag 5     maandag 10 april 2017

Slotbijeenkomst nader te bepalen.

Per masterclass kan je kiezen welke medewerker van het bedrijf deelneemt. Ja mag er ook voor kiezen om alle masterclasses zelf te volgen. Tegen een meerprijs van € 25,- per dag kan een tweede persoon van de organisatie deelnemen aan de masterclasses.

Aanmelden en nadere informatie

De organisatie van de MVO Challenge Lelystad is in handen van ISOFastTrack, zij hebben dit traject inmiddels succesvol uitgevoerd in Lelystad en meerdere gemeentes in de regio waardoor je in de toekomst ook kunt profiteren van hun netwerk.

Wil je graag deelnemen of heb je nog vragen over de inhoud? Neem dan contact op met ISOFastTrack, contactpersoon Oene Venema. Bereikbaar via: info@isofasttrack.nl of 0527-699598.

Er zijn vijftien plaatsen beschikbaar voor de MVO Challenge. Gegarandeerde deelname geldt volgens volgorde van binnenkomst.