Bedrijfskring Lelystad verontwaardigd over uitstel luchthaven

01/12/2016

De Bedrijfskring Lelystad vindt het onbegrijpelijk dat Luchtverkeersleiding Nederland de beoogde datum om de uitgebreide luchthaven in gebruik te nemen, niet haalt. Wij verwachten van de staatssecretaris dat ze haar uiterste best doet om deze tegenslag voor ondernemend Flevoland te compenseren. Deze regio heeft de economische impuls immers hard nodig.

Nu de staatssecretaris ook meer tijd dreigt te hebben, verwachten wij dat ze die benut om samen met de provincie en de gemeenten de kaart van Flevoland die VNO-NCW met medewerking van de  BKL heeft opgemaakt, te bestuderen. 

Op die kaart staan de infraprojecten die voor de toekomst van Flevoland van groot belang zijn. Voorbeelden zijn: afslag 9 in zijn geheel afmaken en een afslag vanuit het noorden naar de industrieterreinen realiseren.

VNO-NCW en BKL zullen bij de Alderstafel en de andere platforms met de overheid druk blijven uitoefenen om toch zo snel als mogelijk de uitgebreide luchthaven in gebruik te nemen.