Van Peperzeel Lelystad komt met oplossingen voor bestrijding voertuigbranden bij elektrische voertuigen

12/10/2016

Van Peperzeel Lelystad staat al lange tijd bekend als nationaal sorteercentrum voor álle in Nederland ingezamelde consumentenbatterijen. Daarnaast is de onderneming in toenemende mate Europees bekend als expertisecentrum m.b.t. de nieuwe generatie batterijen, met name Li-Ion; die gebruikt worden in hybride- en volledig elektrische voertuigen. De sterke toename van het aantal elektrische auto’s en E-bikes op de wegen, heeft een probleem blootgelegd waarvoor nog geen adequate oplossing was. Van Peperzeel brengt hier verandering in.

Elektrische voertuigen zijn door de enorme toename van de aantallen nu ook frequenter betrokken bij ongelukken. Het komt daarbij steeds vaker voor dat er sprake is van brand of risico op brand. Dit fenomeen doet zich overigens ook voor bij het vervoer van accupacks in het kader van recyclingstromen. Bij crashes en vervoer kan door kortsluiting van geheel of gedeeltelijk geladen accupacks veel energie vrijkomen met alle risico’s van dien.

De brandweer heeft hiervoor tot nu toe geen geëigende oplossingen. Van Peperzeel heeft in de afgelopen jaren veel research gedaan m.b.t. deze toenemende problematiek. In nauwe samenspraak met voertuig- en blusmiddel producenten en andere autoriteiten is gezocht naar passende oplossingen. Ook bij het recente tragische ongeval in Baarn met een elektrische auto is de hulp en expertise van Van Peperzeel ingeroepen.

Als afronding van een proces van veel onderzoek en testen is onlangs op het terrein van Van Peperzeel een laatste serie testen uitgevoerd met het brandblusmiddel F-500. De specifieke eigenschappen van dit nog vrij onbekende blusmiddel blijken in de praktijk uitstekend te werken bij het blussen en onder controle brengen van verhitte of brandende Lithium-Ion batterijen. De introductie van het F-500 blusmiddel maakt onderdeel uit van een totaalconcept wat Van Peperzeel op de markt zal brengen rondom toepassing en vervoer van Lithium-Ion batterijen.

Onder grote belangstelling van representanten van de nationale, internationale en regionale brandweer, alsmede van vertegenwoordigers van producenten en andere autoriteiten, zijn deze brandproeven succesvol verlopen. 

Van Peperzeel zal, specifiek gericht op de sector waarin het bedrijf actief is, deze blusmiddelen op korte termijn op de Europese markt brengen.