Windesheim Flevoland zoekt comaker plekken

21/09/2016

Voor de studenten Bedrijfseconomie zoeken van Windesheim Flevoland (hbo) worden binnen bedrijven zogenoemde comaker plekken gezocht. Hier moeten de studenten het komende half jaar een comakership kunnen lopen; dit is een zelfstandige opdracht die uitgevoerd moet worden door een groepje van drie of vier studenten. Het is belangrijk dat de 2e jaars studenten zo snel mogelijk kunnen starten. 

De Comaker Planning & Control is een praktijkopdracht van Windesheim Flevoland waarbij een groepje van drie à vier tweedejaars studenten Bedrijfseconomie voor een opdrachtgever de planning & control cyclus analyseert. Uiteraard onder begeleiding van ervaren docenten. De analyse kan alleen gemaakt worden met een gedegen analyse vooraf. Studenten maken eerst een plan van aanpak en verdiepen zich daarbij in het bedrijf en haar huidige situatie. Daarna brengen ze de planning & control cyclus in kaart en analyseren dit proces. Aan de hand van de resultaten stellen zij hun eindproduct op waarbij tevens aanbevelingen voor de planning & control cyclus worden gedaan.

Belangrijke gegevens

 • Start: bij voorkeur in de week van 5 september 2016 
 • Duur: 20 weken
 • Afronding: 30 januari 2017 
 • Aantal studenten: 3 à 4 per opdrach
 • Opleiding/jaar: Bedrijfseconomie, tweedejaars

Wat levert dit op voor een opdrachtgever?

 • Een frisse blik op de huidige planning & control cyclus
 • Aanbevelingen om deze planning & control cyclus efficiënter en effectiever uit te voeren en de kwaliteit te verbeteren

Wat vragen we van een opdrachtgever?

 • Enige begeleiding. Ervaring met eerdere opdrachtgevers leert dat een groep van 3 studenten redelijk selfsupporting is en niet meer begeleiding vraagt dan een individuele student.
 • Fysieke ruimte voor de studenten om bij de opdrachtgever op locatie te kunnen werken. Dit gaat om 1 dag per week in de eerste 10 weken en 2 dagen per week in de tweede 10 weken. 
 • Informatie voor de studenten over de organisatie en doelstellingen.
 • Het beschikbaar stellen van informatie en systemen over de planning & control cyclus.
 • De bereidheid om kwalitatief onderzoek (interviews) te laten doen onder medewerkers en eventuele externe belanghebbenden.

Wat doet de hogeschool?

Vanuit de opleiding worden de studenten intensief begeleid, zowel inhoudelijk als procesmatig, door docenten met veel praktijkervaring op bedrijfseconomisch gebied. De docenten denken actief met de studenten mee over hun project.

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, dit wordt vastgelegd in een 3-partijen overeenkomst.

Contact

Jiska Reuvekamp MSc. Docent Bedrijfseconomie.
Email: j.reuvekamp@windesheim.nl
Telefoonnummer: 088-4698203

Voor meer informatie over comakerships kunt u ook terecht bij het praktijkbureau via praktijkbureau@windesheimflevoland.nl of door te bellen met 088-469 66 88.