Vernieuwd beroepsonderwijs

13/05/2016

BKL-voorzitter Andries Greiner heeft 10 mei op een informele bijeenkomst de gemeenteraad laten weten dat het VMBO in Lelystad te versnipperd is. Zozeer zelfs dat het nauwelijks een gesprekspartner voor het bedrijfsleven is.

Daarom steunt de BKL de plannen van de Stichting Voortgezet Onderwijs in Lelystad om te komen tot een school voor HAVO/VWO en een school voor VMBO. Onderdeel van die laatste is een zogenaamde beroepencampus, waarin concrete samenwerking tussen beroepsonderwijs (VMBO en MBO) en bedrijfsleven gestalte kan krijgen. De BKL heeft de voorloper ervan, het Vakcollege, geadopteerd en een groep van acht bedrijven, ‘De vrienden van het Vakcollege’, verleent al allerlei hand- en spandiensten.