Meedenkers gevraagd!

28/04/2016

Vliegveld Lelystad wordt een vakantievliegveld en gaat vanaf 2018 fors groeien. De provincie Flevoland beoordeelt hoe het groeiende verkeer straks in goede banen geleid kan worden. Daarvoor heeft ze DTV Consultants gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren.

Meedenkers gevraagd

Voor deze studie wordt de situatie en mening van werkgevers in kaart gebracht. Het gaat dan over de visie van jouw organisatie op de bereikbaarheid van het vliegveld (en omliggende bedrijventerreinen), de wensen en welke mogelijkheden je ziet het verkeer in goede banen te leiden.

In de studie is er ook aandacht voor duurzame mobiliteit.

Medewerking aan de studie is in het belang van onze leden, maar ook van alle medewerkers die vlot naar het werk willen reizen. Ook zoeken we ‘koplopers’ die een bijdrage willen leveren aan het uitwerken van oplossingsrichtingen ná de studie. De studie loopt tot medio juni.

Wil je hieraan meewerken of meer weten over de studie, neem dan contact op met Ruben van den Hamsvoort, telefoon: 06 10153770 of 076 5136633 en mail: r.v.d.hamsvoort@dtvconsultants.nl.

Ook weggebruikers aan het woord

Ook zijn we geïnteresseerd in de mening van medewerkers over de bereikbaarheid van de locatie, knelpunten die ze ervaren en ideeën voor verbetering. En er worden gegevens verzameld gegevens over het huidige reis- en werkgedrag van forensen. Het aanbod van vervoer moet straks afgestemd zijn op de vraag van bedrijven en hun medewerkers. Daarvoor is een beknopte vragenlijst opgesteld die werkgevers eenvoudig onder medewerkers kunnen verspreiden.

Onder diegenen die meedoen aan de enquête worden 10 VVV-bonnen verloot.

Ga naar de enquete.