Uitbreiding fondskapitaal voor Technofonds Flevoland BV

07/02/2016

Technofonds Flevoland start 2016 met een extra participatiekapitaal van € 1,5 miljoen. Deze extra gelden zijn het resultaat van een tweede aanvullende aanvraag van Technofonds Flevoland, in het kader van het Programma Kansen van West I eind 2015. Dit programma is mogelijk gemaakt met steun van de Europese unie. De extra middelen betekenen een flinke impuls voor de Flevolandse economie en werkgelegenheid.

Technofonds Flevoland
Technofonds Flevoland bestaat sinds 2000 en heeft als doel om startende en groeiende bedrijven in de technologische en innovatieve sfeer van risicokapitaal te voorzien. Sinds de oprichting heeft het fonds al bijna 100 bedrijven gesteund. Technofonds is een revolverend fonds. Dat wil zeggen dat de terugontvangen middelen (w.o. rente en aflossing) opnieuw worden ingezet als participatiekapitaal om zo de economie van Flevoland blijvend te stimuleren en startende ondernemingen een kans op financiering te geven. Dat het fonds hierin succesvol is, bewijzen de diverse lucratieve exits die het fonds sinds de start gekend heeft.

Impuls voor Flevolandse economie
“De extra middelen zijn wederom een geweldige impuls voor de Flevolandse economie en werkgelegenheid. Met deze aanvullende middelen verwachten we voor de zomer in zo’n 5 nieuwe startende of groeiende, innovatieve bedrijven te investeren.” vertelt René Krijger, algemeen directeur MKB & Technofonds.

Innovatieve bedrijven gezocht
Gert Bulthuis, directeur participaties, legt uit dat Technofonds Flevoland participeert in een bedrijf door een combinatie van aandelenkapitaal en een lening. Gert adviseert ondernemers die een innovatief bedrijf in Flevoland zijn gestart (of zich in Flevoland willen vestigen) én op zoek zijn naar een financiering tot maximaal € 500.000,- zich tot het fonds te wenden. “Ondernemers kunnen via de website van de fondsen een intakeformulier invullen, waarna wij met de ondernemer in gesprek gaan. De vraag die wij altijd stellen is: is het product innovatief genoeg en wat is de ambitie van de ondernemer? Ook vinden we de managementkwaliteiten van de ondernemer en zijn team belangrijk. Per jaar ontvangen wij zo’n 70 investeringsaanvragen. Wij beoordelen het businessplan vervolgens op haalbaarheid en opschaalbaarheid en kijken naar de kansen voor werkgelegenheid. Uiteraard werken we nauw samen met onder andere informal investors en participatiemaatschappijen. Hierdoor wordt het mogelijk om voor een hoger bedrag te investeren”.

Meer informatie
Voor meer informatie over het Technofonds verwijzen wij graag naar onze website www.technofonds-flevoland.nl.