Oproep aan alle leden: locatie beschikbaar?

02/12/2015

Binnenkort komen er vluchtelingen naar Lelystad die worden gehuisvest op twee locaties in Lelystad. Deze vluchtelingen zitten nog niet in de asielprocedure maar verblijven tijdelijk in de noodopvang.  Na een paar weken verhuizen ze naar een AZC voor de start van de asielprocedure. Dus na een paar weken komt er weer een nieuwe groep. In de periode dat ze hier zijn verzorgt het COA de zogenaamde Bed, Bad en Brood voorzieningen. Deze vluchtelingen ontvangen ook geen vergoeding van de overheid. Voor kleding zijn zij afhankelijk van charitatieve instellingen zoals het Rode Kruis en het Leger des Heils.

Locatie gezocht

Het Rode Kruis heeft een ‘welkom winkel concept’ ontwikkeld, waar vluchtelingen op vertoon van een voucher een kleding pakket ontvangen. Dit concept is al actief op 21 locaties in Nederland. Voor Lelystad willen wij dit ook gaan inrichten. Hiervoor zijn we op zoek naar een locatie van ongeveer 100 m2 om kleding te kunnen inzamelen en sorteren. De uitgifte zal plaats vinden op een andere locatie. Nu is het Rode Kruis op zoek naar een ondernemer die een locatie ter beschikking wil stellen voor 3 tot 6 maanden. Het Rode Kruis beschikt over onvoldoende financiële middelen om dit te bekostigen, dus wij hopen een ondernemer te vinden die dit wil sponsoren. Meer informatie bij Peter Schouten, pschouten@rodekruis.nl