Reserveer 26 november alvast in uw agend

13/10/2015

Namens onze gedeputeerde Arie Stuivenberg, hierbij het verzoek 26 november a.s. vanaf 14.00 uur in uw agenda te reserveren voor een interessante netwerkbijeenkomst voor professionals in relatie tot windenergie. 

Op 22 oktober leggen de provincie Flevoland en de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde het Ontwerp Regioplan Windenergie in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland ter visie. In de zes weken die volgen organiseren wij diverse bijeenkomsten om dit Regioplan onder de aandacht van onze doelgroepen en stakeholders te brengen. Naast een drietal evenementen voor bewoners  is er een netwerkbijeenkomst voor professionals, deze zal plaatsvinden in het Provinciehuis in Lelystad. Uw aanwezigheid wordt erg gewaardeerd. 

U ontvangt binnenkort een officiële uitnodiging voor deze netwerkbijeenkomst met hierin het programma. Voor nu stellen wij het zeer op prijs als u 26 november 2015 in uw agenda reserveert.