Politiek Café op 28 oktober: Een levend(ig) Stadshart

13/10/2015

De Lelystadse afdeling van de VVD organiseert op 28 oktober aanstaande een Politiek Café. Het Politiek Café van 28 oktober heeft als thema “Een levend(ig) Stadshart”. Hiervoor nodigt zij winkeliers en vastgoedeigenaren uit, maar ook horecaondernemers en vertegenwoordigers van uit het culturele leven in Lelystad.

Een Politiek Café is een regelmatig terugkerende, voor iedereen toegankelijke, informele en gezellige avond waar in een open sfeer gediscussieerd wordt over een actueel thema. Het Politiek Café van 28 oktober heeft als thema “Een levend(ig) Stadshart”. Hiervoor nodigt zij winkeliers en vastgoedeigenaren uit, maar ook horecaondernemers en vertegenwoordigers van uit het culturele leven in Lelystad.

Deze avond wordt gediscussieerd aan de hand van het rapport van adviseur Paul Tankink. Als buitenstaander heeft hij de kansen en bedreigingen voor het Stadshart geïnventariseerd en komt hij met aanbevelingen. Paul Tankink is aanwezig om zijn bevindingen toe te lichten. Daarna geeft verantwoordelijk VVD wethouder Janneke Sparreboom haar reactie op dit rapport. Vervolgens zullen Paul Tankink en zij plaatsnemen in een panel, samen met een aantal ervaringsdeskundigen uit het veld. Aan de hand van stellingen zullen zij met alle aanwezigen in de zaal brainstormen en proberen tot heel concrete aanbevelingen te komen. Dit alles onder leiding van een avondvoorzitter. Dit is dus dé kans voor iedereen die betrokken is bij het Stadshart om zijn stem te laten horen!!

Het programma is als volgt:

19:30 uur Inloop in de foyer
20:00 uur Aanvang in de zaal; welkom door voorzitter
20:10 uur Presentatie rapport door Paul Tankink
20:45 uur Reactie op het rapport door wethouder Janneke Sparreboom
21:00 uur Paneldiscussie met deskundigen en bezoekers
22:00 uur Borrel en napraten
22:30 uur Afsluiting avond

Deze avond is voor iedereen en kosteloos toegankelijk. In verband met de organisatie van de ruimte wordt bezoekers gevraagd zich aan te melden via vvdlelystad@gmail.com. Koffie en thee worden door de VVD beschikbaar gesteld. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
Dit Politiek Café vindt plaats op 28 oktober 2015 in Kubus aan de Agorabaan 3 te Lelystad. Inloop is vanaf 19:30 uur, aanvang om 20:00 uur.