ACRRES onderzoekt

13/10/2015

ACRRES onderzoekt of overschotten aan windenergie opgeslagen kunnen worden in de vriezers van MARFO en McCain.
De Lelystadse voedingsmiddelenbedrijven MARFO en McCain willen weten of het interessant is om de windenergie van Wageningen UR direct te koppelen aan de productie van respectievelijk diepvriesmaaltijden en friet. ACRRES gaat samen met Sparkling projects een haalbaarheidsstudie uitvoeren waaruit blijkt of directe koppeling met windenergie interessant is. Daarnaast wordt onderzocht of de opvang van pieken in windenergie (via de onbalans markt) bij MARFO in warmte- of koudeopslag haalbaar is. Hiermee werkt ACRRES aan smart grids, de elektriciteitsvoorziening van de toekomst.

Voor meer informatie neem contact op met Andrea.Terbijhe@wur.nl (06-20404764)